Hopp til innhold Hopp til søk

Vikar Fastløna fastlege med kommunale oppgåver (ID 512)

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

 

Fitjar kommune har eit ledig vikariat i  fastløna legestilling i tidsrommet frå 24.02.19 - 05.01.20, då vår fastløna lege skal ta sjukehuspraksis som ein del i spesialiseringa si.

 

Fitjar legesenter er lokalisert i eit nytt kommunalt legesenter, og denne fastlegeheimelen blir ein av tre fastlegar.

 

Fastlegedelen får ei listelengd på om lag 500 personar, som er rekna til 60 prosent stilling. Legen vil i tillegg ha ansvar for allmennlegeoppgåver i kommunen, som tilsynslege ved sjukeheim og helsestasjonslege i om lag 40 prosent stilling. Til stillinga ligg ansvaret for daglegvakt-tilbodet frå kl 0800-1500. Dette inneber å ha ansvar for naudnettsradio, føreta utrykkingar og behandle personar som treng augenblikkeleg hjelp.

 

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Vikar Fastløna fastlege med kommunale oppgåver (ID 512)

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

 

Fitjar kommune har eit ledig vikariat i  fastløna legestilling i tidsrommet frå 24.02.19 - 05.01.20, då vår fastløna lege skal ta sjukehuspraksis som ein del i spesialiseringa si.

 

Fitjar legesenter er lokalisert i eit nytt kommunalt legesenter, og denne fastlegeheimelen blir ein av tre fastlegar.

 

Fastlegedelen får ei listelengd på om lag 500 personar, som er rekna til 60 prosent stilling. Legen vil i tillegg ha ansvar for allmennlegeoppgåver i kommunen, som tilsynslege ved sjukeheim og helsestasjonslege i om lag 40 prosent stilling. Til stillinga ligg ansvaret for daglegvakt-tilbodet frå kl 0800-1500. Dette inneber å ha ansvar for naudnettsradio, føreta utrykkingar og behandle personar som treng augenblikkeleg hjelp.

 

Les meir

Sjukepleiar/helsefagarbeidar 2. gongs utlsying (ID 511)

Oppretta: 15.11.2018 – Sist oppdatert 15.11.2018

Ved Havnahuset bu- og servicesenter har me ledig vikariat på natt for sjukepleier/helsefagarbeidar 56.34 %.

Varigheit: 1 til 1,5 år.

 

 

Les meir

Helsefagarbeidarar Havnahuset bu- og servcesenter avd. PU (ID 510)

Oppretta: 15.11.2018 – Sist oppdatert 15.11.2018

På Havnahuset bu- og servicesenter avd. PU er det ledig 3 vikariat på 1 år for  helsefagarbeidarar.

 

Vikariat 100 % stilling frå 07.01.2019

Vikariat 100 % stilling frå 01.02.2019 med moglegheit for fast

Vikariat 16.9 % stilling på helg frå 07.01.2019

Les meir

INTERN UTLYSING Sjukepleiar,natt, vikariat (ID 509)

Oppretta: 15.11.2018 – Sist oppdatert 15.11.2018

Ved Fitjar bu- og behandlingssenter har me ledig vikariat for sjukepleiar. Stillinga er på natt i 80 % frå januar 2019 til januar 2020.

 

Les meir

Kontakt oss