Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 557 Støttekontakt

Oppretta: 21.06.2019 – Sist oppdatert 21.06.2019

Fitjar kommune treng støttekontaktar.  Det kan vere akkurat deg vi leitar etter no!

  • Er du over 18 år? Har du førarkort? Disponerer du bil?
  • Har du tid nokre timar ein ettermiddag i veka?

Då har vi ledige oppdrag til deg som støttekontakt for unge vaksne.  Støttekontakten skal bidra til at brukar kan delta i både felles aktivitetar og i eineaktivitetar i fritida,  så som t.d.  tur, treningssenter, cafebesøk osv.

Menn vert oppfordra til å søka.

Tilsetjing på til ei kvar tid gjeldande vilkår. Det er krav om politiattest av nyare dato ved tilsetjinga.

Ynskjer du meir info kan du kontakte  helserådgjevar Anne Berit Hovstad Johansen 53 45 85 30. eller  helse- og sosialsjef Anne Økland tlf. 909 86 971

 Søknadsskjema finn du her

Kontakt oss