Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 546 Logoped

Oppretta: 11.04.2019 – Sist oppdatert 11.04.2019

Ved grunnskulane og barnehagane i Fitjar kommune er det behov for logopedkompetanse i om lag 130 timar kvart grunnskule/barnehageår. Kommunen ynskjer kontakt med ein logoped som kan utføra dette oppdraget.

Me søkjer etter ein medarbeidarar som:

•  Er utdanna logoped
•  Har godt humør og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•  Har evne til å ta initiativ og arbeida målretta og sjølvstendig

I tillegg til formell utdanning og praksis vert det lagt vekt på personlege eigenskapar.

Den som blir tilsett må leggje fram gyldig politiattest.

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

 

Spørsmål kring stillinga kan rettast til etatsjef  for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, telefon 97 50 13 70.

 

Søknad med referansar og oppdatert CV skal sendast til Fitjar kommune. Me oppmodar at ein søkjer elektronisk, søknadsskjema finn du her 

Søknadsfrist26. april 2019

Kontakt oss