Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunefysioterapeut 90 % fast stilling (ID 518)

Oppretta: 07.12.2018 – Sist oppdatert 07.12.2018

Me søkjer etter autorisert fysioterapeut, gjerne med erfaring frå liknande stilling.

 

Du må ha i interesse for førebyggjande arbeid like mykje som kurativ oppfølging av pasientar. 

Stillinga ligg organisatorisk under helse- og sosialsjef.

 

Kommunen har også 3 avtalefysioterapeutar med driftstilskot.  Ein ynskjer eit godt samarbeid med desse og kommunal stilling, for at ein skal gje gode tenester innanfor rammene kommunen stiller til rådvelde.

 

Les meir

Sjukepleiar 70 % vikariat Heimebaserte tenester (ID 515)

Oppretta: 28.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Ved heimebaserte tenester, Havnahuset bu- og servicesenter har me ledig vikariat på 70 prosent for sjukepleiar frå 01.01.2019.

Les meir

Reinhaldar 72,15 % fast Rimbareid skule (ID 514)

Oppretta: 28.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Frå januar 2019 er det ledig 72,15 % fast stilling for reinhaldar. Arbeidsstad: Rimbareid barne- og ungdomsskule.

Les meir

Vikar Fastløna fastlege med kommunale oppgåver (ID 512)

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 13.12.2018

Fitjar kommune har eit ledig vikariat i  fastløna legestilling i tidsrommet frå 24.02.19 - 05.01.20, då vår fastløna lege skal ta sjukehuspraksis som ein del i spesialiseringa si.

Fitjar legesenter er lokalisert i eit nytt kommunalt legesenter, og denne fastlegeheimelen blir ein av tre fastlegar.

Fastlegedelen får ei listelengd på om lag 500 personar, som er rekna til 60 prosent stilling. Legen vil i tillegg ha ansvar for allmennlegeoppgåver i kommunen, som tilsynslege ved sjukeheim og helsestasjonslege i om lag 40 prosent stilling. Til stillinga ligg ansvaret for daglegvakt-tilbodet frå kl 0800-1500. Dette inneber å ha ansvar for naudnettsradio, føreta utrykkingar og behandle personar som treng augenblikkeleg hjelp.

Les meir

Kontakt oss