Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Helsefagarbeidar 16,9 % vikariat avd. PU ID 519 - utvida søknadsfrist

Oppretta: 20.12.2018 – Sist oppdatert 04.01.2019

På Havnahuset bu- og servicesenter avd. PU er det ledig eit vikariat på 1 år for  helsefagarbeidarar frå 07.01.19.

 

Me søkjer etter deg som :

Er autorisert helsefagarbeidar/sjukepleier/omsorgsarbeidar, og andre med relevant kompetanse.

Har gode norsk kunnskapar skriftleg og munnleg

Har evne til å formidla ro og fred rundt seg, har godt humør og tek uforutsette hendingar som ei utfordring. Interesse for å skape eit godt samarbeid mellom brukar, pårørande og tilsette, er fleksibel og ein ressurs i arbeidsmiljøet.

Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar, samarbeidsevne og fleksibilitet vil verte vektlagd.

 

Arbeidsoppgåver:

Fylgja og vegleia bebuar i daglege gjeremål.

Tilsyn, pleie og stell

 

Den som vert tilsett må levera politiattest av nyare dato.

 

Fitjar kommune kan tilby :

Konkurranse dyktig lønn, godt arbeidsmiljø, vegleiing og opplæring.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Vitnemål og attestar skal takast med ved innkalling til eit evt. intervju.

 

Nærare opplysingar om stillinga får ein ved å kontakta avdelingsleiar Lillian Kongestøl Vik tlf: 974 66 296 eller einingsleiar Iren Mari Hamborg tlf: 53 45 86 18/974 67 069

  

Søk elektronisk her innan torsdag 17. januar 2019.

 

Kontakt oss