Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Ferievikarar i pleie og omsorg 2017 (ID 399)

Oppretta: 13.01.2017 – Sist oppdatert 16.01.2017

Fitjar kommune treng ferievikarar i fylgjande einingar:

 • Heimebaserte tenester
  • Heimesjukepleien, Havnahuset
  • Bustader for personar med utviklingshemming, også langturnus
  • Avlastningsbustad

Periode: veke 25 til 32 (19. juni tom 13. august).

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med einingsleiar Iren Mari Hamborg i Heimebaserte tenester, tlf: 53 45 86 18.

 • Fitjar bu-og behandlingssenter
  • Somatisk avdeling
  • Demens avdeling
  • Reinhald/vaskeri
  • Kjøken

Periode: veke 25 til 32 (19. juni tom 13. august).

Sommarjobb i pleie og omsorg inneber turnusarbeid dag, kveld, natt og arbeid annan kvar helg. Det vert gitt tillegg for arbeid på kveld/natt og laurdag/søndag. Tilsette i avd. PU og avlastningsbustad og sjukeheim må leggja fram politiattest av nyare dato.

ME SØKJER DEG SOM:

 • Fyller 18 i nær framtid og har interesse for omsorgsarbeid
 • Autorisert helsepersonell
 • Studentar i t.d sjukepleie/vernepleie/lærarutdanning
 • Andre

ME TILBYR:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit spanande, travelt og triveleg miljø
 • Ekstra gode lønsvilkår for studentar i relevante fag:

1. årsstudentar: 70 % av Fitjar kommune si minsteløn for sjukepleiarar (kr. 305 100)

2. årsstudentar: 80 % av Fitjar kommune si minsteløn for sjukepleiarar (kr. 346 600)

3. årsstudentar: 85 % av Fitjar kommune si minsteløn for sjukepleiarar (kr. 370 400)

 • Andre arbeidstakarar får løn etter tariff.

 

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med einingsleiar Ellen Sandsmark ved Fitjar bu- og behandlingssenter, tlf: 53 45 86 23 eller einingsleiar Iren Hamborg ved heimebaserte tenester, tlf 53 45 86 18.

I søknaden må du oppgje kva område du ønskjer å arbeide innan, kva tidsrom du ynskjer å arbeide, om du har førarkort evt. disponerer eigen bil eller moped. Dersom du har hatt utanlandsopphald siste 3 år i land med høg førkomst av tuberkulose må du gjennomføre ei tuberkuloseundrsøking.

Søknadsfrist: 22.02.17

Søknadsskjema finn du her.

Kontakt oss