Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

ID 480 Barnehagelærar Fitjarstølane barnehage, 80 % årsvikariat

Oppretta: 20.03.2018 – Sist oppdatert 20.03.2018

Fitjarstølane barnehage er ein  kommunal barnehage i Fitjar kommune. Bildet kan inneholde: en eller flere personer, sko, basketballbane, tre, himmel, utendørs og naturDen ligg like utanfor Fitjar sentrum i bustadområdet Fitjarstølane. Barnehagen har trivelege lokale med naturen som nærmaste nabo. Den har 2 avdelingar med totalt 36 barn. Uteområdet er nyrenovert med nye leikeapparat. Barnehagen har no hovudfokus mot den autoritative vaksenrolla (være saman) og eit inkluderande barnehage- og skulemiljø.

Les meir

ID 479 Barnehagelærar Fitjarstølane barnehage, 100 % fast

Oppretta: 20.03.2018 – Sist oppdatert 20.03.2018

Fitjarstølane barnehage er ein  kommunal barnehage i Fitjar kommune.

Bildet kan inneholde: en eller flere personer, himmel og utendørs

Den ligg like utanfor Fitjar sentrum i bustadområdet Fitjarstølane. Barnehagen har trivelege lokale med naturen som nærmaste nabo. Den har 2 avdelingar med totalt 36 barn. Uteområdet er nyrenovert med nye leikeapparat. Barnehagen har no hovudfokus mot den autoritative vaksenrolla (være saman) og eit inkluderande barnehage- og skulemiljø.

Les meir

ID 478 Rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule

ID 478 Rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule

Oppretta: 14.03.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Frå 01.08.2018 er det ledig 100 % stilling som rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule. Skulen er attraktiv med nytt tilbygg, rehabilitert bygningsmasse og  oppgradert uteområde. Skulen har om lag 380 elevar på 1.-10. trinn. Skulen har SFO med eigen administrativ leiar.

Les meir

ID 475 Styrar Fitjarstølane barnehage

ID 475 Styrar Fitjarstølane barnehage

Oppretta: 14.03.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Frå 01.08.2018 er det ledig 100 % stilling som barnehagestyrar i Fitjarstølane barnehage (80 % styrarressurs og 20 % på avdeling). Barnehagen har to avdelingar med tilsette i 7,8 stillingar. Bygningsmassen er god og uteområdet vart oppgradert hausten 2017. Styrar skal leia og vidareutvikla barnehagen som en pedagogisk og lærande organisasjon i tråd med barnehagelova, rammeplanen og andre overordna vedtak. Barnehagen er utviklingsorientert og hovudfokus er no retta mot være saman og eit inkluderande barnehage – og skulemiljø.

Les meir

ID 477 Rådgjevar landbruk

ID 477 Rådgjevar landbruk

Oppretta: 07.03.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har ledig stilling i fullt årsverk som rådgjevar innan landbruksforvaltning.

 

Kontoret tek hand om landbruksforvalting og miljøoppgåver for kommunane Stord og Fitjar.  I tillegg leverer kontoret tenester innan landbruks- og viltforvaltning til Austevoll kommune. 

 

Les meir

ID 468 Ringevikar grunnskulane i Fitjar

Oppretta: 29.01.2018 – Sist oppdatert 29.01.2018

Våren 2018 vil det ved ulike høve vera behov for ringevikarar ved grunnskulane og vaksenopplæringa i Fitjar kommune.

Les meir

Kontakt oss