Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Undervisningsstillingar i Fitjar kommune (ID 476)

Oppretta: 05.02.2018 – Sist oppdatert 06.02.2018

Fitjar kommune er inne i ei svært positiv utvikling. Innbyggjartalet aukar. Ledige tomtar ligg for sal i attraktive område av kommunen. Det vert gitt gode tenester til innbyggjarane både innan helse og oppvekst. Det har blitt gjort store investeringar i skulesektoren til det beste for barn og unge i bygda. I grunnskulen vil det frå hausten vera behov for lærarar med høg kompetanse innanfor ulike fagfelt.

Les meir

Lærling i IKT-servicefag (ID 474)

Oppretta: 05.02.2018 – Sist oppdatert 05.02.2018

Fitjar kommune er ein trivleg arbeidsplass som byr på varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter til både fagleg og personleg utvikling.

Les meir

Lærling i institusjonskokkfag (ID 473)

Oppretta: 01.02.2018 – Sist oppdatert 01.02.2018

Fitjar kommune er ein trivelig arbeidsplass som byr på varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter til både fagleg og personleg utvikling.

Les meir

Lærlingar i helsearbeidar fag (ID 472)

Oppretta: 01.02.2018 – Sist oppdatert 01.02.2018

Fitjar kommune er ein trivelig arbeidsplass som byr på varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter til både fagleg og personleg utvikling.

 

Me søkjer etter 2 lærlingar i helsearbeidarfag.

Les meir

Ferievikar ved Fitjar legesenter (ID 471)

Oppretta: 01.02.2018 – Sist oppdatert 06.02.2018

Fitjar legesenter treng ferievikar til helsesekretærarbeid.

Ved legekontoret er tre fastlegar.

Les meir

Ferivikarar ved Fitjar bu- og behandlingssenter (ID 470)

Oppretta: 01.02.2018 – Sist oppdatert 06.02.2018

Fitjar kommune treng ferievikarar ved Fitjar bu- og behandlingssenter:

Somatisk avdeling

Demens avdeling

Reinhald/vaskeri

Kjøken

Les meir

Ferievikarar i heimebaserte tenester (ID 469)

Oppretta: 01.02.2018 – Sist oppdatert 06.02.2018

Fitjar kommune søkjer ferievikarar til

Heimebaserte tenester:

-Heimesjukepleien, Havnahuset

-Bustader for personar med utviklingshemming, også langturnus

-Avlastningsbustad

Les meir

ID 468 Ringevikar grunnskulane i Fitjar

Oppretta: 29.01.2018 – Sist oppdatert 29.01.2018

Våren 2018 vil det ved ulike høve vera behov for ringevikarar ved grunnskulane og vaksenopplæringa i Fitjar kommune.

Les meir

Kontakt oss