Hopp til innhold Hopp til søk

Byggesakskonsulent, avd for plan og utvikling 100 % fast stilling (ID 504)

Oppretta: 18.10.2018 – Sist oppdatert 01.11.2018

Avdeling for Plan og utvikling har ledig 100 % fast stilling som byggesakskonsulent.

Plan og utvikling er kommunen si fag- og forvaltningsavdeling innanfor regulering, byggjesak, kart og oppmåling. Avdelinga førebur og saker for Utval for plan og miljø, kommunen sitt faste utval for plan- og byggjesaker.

Stillinga vert lyst ut i tilfelle internt opprykk på stilling som avdelingsleiar (ID: 503).

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Avdelingsleiar for plan og utvikling 100 % fast stilling (ID 503)

Oppretta: 18.10.2018 – Sist oppdatert 19.10.2018

Avdeling for Plan og utvikling har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar.

Plan og utvikling er kommunen si fag- og forvaltningsavdeling innanfor regulering, byggjesak, kart og oppmåling. Avdelinga førebur og saker for Utval for Plan og miljø, kommunen sitt faste utval for plan- og byggjesaker. Avdelingsleiar rapporterer til rådmannen.


Hovudoppgåver:

Fagleg og administrativ leiing av avdelinga

Kontakt med næringslivet og private utbyggjarar

Budsjettansvar og rapportering

Personalansvar

Prosjekt og utvikling (m.a. gjennomføring av kommunale planoppgåver i samarbeid med rådmannen.)

Deltek i Utval for plan og miljø, for plan- og byggjesaker

 

Me ynskjer ein avdelingsleiar som:

Er fagleg sterk innanfor avdelinga sitt ansvarsområde

Har god forståing for offentlege prosessar og forvaltning

Legg vekt på styring, mål og resultatoppnåing

Er løysningsorientert, og kan arbeida i skjeringspunktet mellom utbyggjarar, politikk og administrasjon

Har gode samarbeidsevne og kan vera eit positivt bidrag til arbeidsmiljøet

Har god munnleg og skriftleg framstillingsevne (nynorsk skriftspråk)

 

Kvalifikasjonar for stillinga:

Har høgare relevant utdanning, praksis frå offentleg sektor og leiarerfaring. God kunnskap om plan- og bygningslova/kart- og planforskrifta og andre tilhøyrande forskrifter. Relevant erfaring vil bli tillagt vekt ved vurdering av kompetansekrav. Ønskjelege personlege eigenskapar vert vektlagt.

 

Me kan tilby:

Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver

Positive og dyktige medarbeidarar

Løn etter avtale og gode pensjonsvilkår

 

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskjer om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

 

Ta gjerne kontakt for ein uformell samtale med assisterande rådmann Svein Dale Soleng på tlf. 951 02 854.

 

Søknadsfrist: 12. november 2018

 

Søknadsskjema finn du her.

Kontakt oss