Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunefysioterapeut 100 % (ID 434)

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 14.07.2017

Me søkjer etter autorisert fysioterapeut, gjerne med erfaring frå liknande stilling.

Du må ha i interesse for førebyggjande arbeid like mykje som kurativ oppfølging av pasientar. 

Det er politiske føringar for blant anna at kommunen skal gå i gong med systematiske førebyggjande heimebesøk, samt oppdatera plan for habilitering/rehabilitering.

Stillinga ligg organisatorisk under helse- og sosialsjef. Vikariatet er førebels for eit år frå 01.10.17, men kan verta fast.

Les meir

Vernepleiar 85 % fast medleverturnus (ID 437)

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

85% stilling fast som  vernepleier i medleverturnus inkludert ordinærvakter kvar 3. helg, 3. gongs utlysing.

Les meir

Miljøterapeut 80 % fast (ID 438)

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Ledig stilling ved avd. PU som miljøterapeut 80% stilling fast. Du må ha tre åring relevant høgskuleutdanning. Stillinga er i ordinær turnus.

Les meir

Miljøarbeidar 80 % vikariat (ID 439)

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Ledig vikariat ved avd. PU som fagarbeidar/miljøarbeidar 80%. Du må ha relevant fagbrev. Stillinga er i ordinær turnus.

Les meir

Miljøarbeidar 18% fast helg (ID 430)

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 21.06.2017

Kommunen søkjer etter miljøarbeidar til ein bustad for brukar med hjelpebehov. 

Me treng:

Ein person i 18 % stilling med arbeid kvar 4.helg i turnus med dagvakt og langvakt.

 

Les meir

Kokk/assistent 13,20 % fast og ringevikarar (ID 432)

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 03.07.2017

Til kjøkenet på Fitjar- bu og behandlingssenter har me ledig fast stilling som kokk i 13,20%. Det er òg behov for ringevikarar.

Les meir

Oppdrag som støttekontakt

Oppretta: 09.05.2014 – Sist oppdatert 10.04.2015

Fitjar kommune har ofte ledige oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for personar med ulike funksjonshemmingar, både barn, unge og eldre.

 

Les meir

Kontakt oss