Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Forum for Oppvekst i Sunnhordland - Dagleg leiar

Oppretta: 24.02.2017 – Sist oppdatert 24.02.2017

Forum for Oppvest i Sunnhordland (FOS) er eit regionalt samargeidsorgan innan oppvekstsektoren for kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Sveo.  I regionen med vel 50000 innbyggjarar tilbyr FOS teneter til om omlag 50 skular/oppvekstsetra og 60 barnehagar.

Sidan vår noverande leiar går av med pensjon 1.7. har me ledig stilling som dagleg leiar.

Les meir

Leiar IKT- avdelinga (ID 406)

Oppretta: 24.02.2017 – Sist oppdatert 24.02.2017

Fitjar kommune søkjer leiar til IKT-avdelinga, ei utviklande og utfordrande stilling. Leiaren skal sjå til at kommunen driv IKT-tenestene kostnadseffektivt og framtidsretta.

IKT-avdelinga har tre tilsette og ein lærling, og har ansvar for drift, brukarstøtte og oppfølging av IKTsystema i kommunen. IKT-avdelinga står for innkjøp av utstyr og programvare innan IKT, audiovisuelle verktøy og telefoni.

Les meir

Undervisningsstillingar i grunnskulen 2017/18 - ID 405

Oppretta: 16.02.2017 – Sist oppdatert 17.02.2017

Fitjar kommune er inne i ei svært positiv utvikling. Innbyggjartalet aukar. Ledige tomtar ligg for sal i attraktive område av kommunen. Det vert gitt gode tenester til innbyggjarane både innan helse og oppvekst. Det har blitt gjort store investeringar i skulesektoren til det beste for barn og unge i bygda. I grunnskulen vil det frå hausten vera behov for lærarar med høg kompetanse innanfor ulike fagfelt.

 

Les meir

Lærling i institusjonskokkfag (ID 404)

Oppretta: 10.02.2017 – Sist oppdatert 10.02.2017

Fitjar kommune er ein trivelig arbeidsplass som byr på varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter til både fagleg og personleg utvikling.

Les meir

Helse- og sosialsjef - ID 400

Oppretta: 10.02.2017 – Sist oppdatert 17.02.2017

Fitjar kommune er inne i ei svært positiv utvikling. Innbyggjartalet (3100) aukar og me er ein vekstkommune. Det lokale næringslivet har godt med arbeid.  Ledige  tomtar til hus og hytter  ligg for sal i attraktive områder av kommunen. Det vert gitt gode tenester til innbyggjarane innan helse og oppvekst.

Fitjar kommune søkjer ny helse- og sosialsjef. Den som vert tilsett vil få ei viktig rolle når me skal utvikla tenestene for framtida. Helse- og sosialsjefen har ansvar for det faglige innhaldet i verksemda i tillegg til  økonomi-, budsjett- og personalansvar.

Les meir

Lærlingar i helsearbeidar fag (ID 402)

Oppretta: 10.02.2017 – Sist oppdatert 10.02.2017

Fitjar kommune er ein trivelig arbeidsplass som byr på varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter til både fagleg og personleg utvikling.

Les meir

Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfag (ID 403)

Oppretta: 10.02.2017 – Sist oppdatert 10.02.2017

Fitjar kommune er ein trivelig arbeidsplass som byr på varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter til både fagleg og personleg utvikling.

Les meir

Oppdrag som støttekontakt

Oppretta: 09.05.2014 – Sist oppdatert 10.04.2015

Fitjar kommune har ofte ledige oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for personar med ulike funksjonshemmingar, både barn, unge og eldre.

 

Les meir

Kontakt oss