Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Administrasjonen

I administrasjonen finn du fleire avdelingar - eller såkalla stabsfunksjonar - som ivaretek dei overordna fellesfunksjonane i kommunen. Her ligg sekretærfunksjonane for kommunestyre, formannskap, og dei øvrige politiske utval. I administrasjonen finn du òg den tverretatlege kompetanse innan økonomi, budsjett, IKT og personalforvalting.

Avdelingar

Rådmannen

Kundetorget

Økonomiavdelinga

Personalavdelinga

IKT-avdelinga

Innkjøp 

Aktuelle dokument

Delegering frå kommunestyret til rådmannen

Delegering frå rådmannen til administrasjonen 

Organisasjonskart

 

Kontakt oss