Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Val 2007 i Fitjar kommune

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALET MÅNDAG 10. SEPTEMBER 2007

Link til generell offentleg valinformasjon

www.valg.no

Røysterett

Du har røysterett dersom du er norsk statsborgar fødd i 1989 eller tidlegare. I tillegg kan personar som ikkje er norske statsborgarar, men har stått folkeregisterført som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller er statsborgar i eit anna nordisk land og er blitt folkeregisterført som busett i Noreg seinast 30 juni i år, også røysta. Ein føresetnad for å få røysta er at du står i manntalet.

Valkort

I år har alle veljarar fått tilsendt valkort der det på framsida står kva krins/ vallokale du høyrer til. Du bør ta valkortet med til røystelokalet, det er spesielt viktig når du skal førehandsrøysta. På baksida av valkortet finn du viktig generell informasjon.

Legitimasjon

Du må ta med legitimasjon når du skal røysta.

FØREHANDSRØYSTING

Dersom du ikkje har høve til å røysta i heimkommunen din på valdagen måndag 10. september, kan du førehandsrøysta i Fitjar rådhus frå og med fredag 10. august. Opningstidene følgjer rådhuset sine opningstider, kl. 09.00 - 15.00. I tillegg er det høve til å førehandsrøysta torsdagane 30. august og 6. september fram til kl. 18.00, og laurdag 1. september kl. 09.00 - 13.00.

Førehandsrøysting på institusjonar

Det vert i løpet av veke 36 gjennomført førehandsrøysting ved Fitjar Bu- og Behandlingssenter og Havnahuset. Nærare opplysningar om tid og stad vert kunngjort ved oppslag på institusjonane.

Ambulerande røysting

Veljarar, som p.g.a. sjukdom eller uførleik, ikkje ser seg i stand til å ta seg fram til noko røystelokale, kan få førehandsrøysta heime. Søknad/førespurnad om det må rettast til Valstyret seinast tysdag 4. september.

OVERSYN OVER LISTEKANDIDATAR VED KOMMUNESTYREVALET:

 

Det norske Arbeiderparti
Tal kandidatar registrert: 18
NUM     KANDIDATNAMN           FØDD    POSTSTAD
01 x    Agnar Aarskog          1961    5419 FITJAR
02 x    Anne-Line Innvær               1962    5419 FITJAR
03      Kjell Magnar Helland   1960    5419 FITJAR
04      Ida Marlen Havn        1985    5419 FITJAR
05      Annar Westerheim               1954    5410 SAGVÅG
06      Lars Jacob Eide Helland        1989    5419 FITJAR
07      Silje Vågen             1975  5419 FITJAR
08      Torvald G Ingebrigtsen 1935    5419 FITJAR
09      Randi Tverderøy        1943    5423 BRANDASUND
10      Gunn Marit Søreide     1964    5419 FITJAR
11      Terje Aleksandersen    1963    5419 FITJAR
12      Gunn Oddbjørg Bruntveit        1947    5419 FITJAR
13      Knut Inge Drønen               1948    5419 FITJAR
14      Samrit Kotunan Hjelmen 1969    5419 FITJAR
15      Ingeborg Abelone Hansen        1931    5419 FITJAR
16      Gunnar Vestrheim               1925    5419 FITJAR
17      Tore Nesbø              1961  5419 FITJAR
18      Thoralf Åge Røen               1940    5410 SAGVÅG

 

 

 

Fremskrittspartiet
Tal kandidatar registrert: 12
NUM     KANDIDATNAMN           FØDD    POSTSTAD
01 x    Sigurd Andre Maraas    1975    5419 FITJAR
02 x    Oddrun Mari Heggøy     1970    5419 FITJAR
03 x    Åge Nesbø              1970    5419 FITJAR
04      Linda Lie Heggøy               1970    5419 FITJAR
05      Odd-Jarl Larsen        1966    5419 FITJAR
06      Ingfrid Karin S Gloppen        1962    5419 FITJAR
07      Martha-Linn Vik Maraas 1989    5419 FITJAR
08      Anne M Rødland Opshaug 1978    5419 FITJAR
09      Håvard Helland         1983    5419 FITJAR
10      Arnold Maraas          1953    5419 FITJAR
11      Ole Vidar Helland              1956    5419 FITJAR
12      Salomon Aarbø          1955    5419 FITJAR

 

 

 

Høgre
Tal kandidatar registrert: 23
NUM     KANDIDATNAMN           FØDD    POSTSTAD
01 x    Rune Sandvik           1971    5419 FITJAR
02      Anne Hansen            1983    5419 FITJAR
03      Tor Henning Vestbøstad 1975    5419 FITJAR
04      Arne Prestbø           1968    5419 FITJAR
05      Arnhild Sørestrand     1975    5410 SAGVÅG
06      Sigurd Johan Underhaug 1967    5419 FITJAR
07      Wenche Tislevoll               1964    5419 FITJAR
08      Stein Helge Simonsen   1976    5419 FITJAR
09      Vibeke Strand Tranøy   1974    5419 FITJAR
10      Bjørn Skumsnes         1944    5419 FITJAR
11      Eirik Martin Eide              1946    5414 STORD
12      Bjørg Karin Tislevoll  1954    5419 FITJAR
13      Arne Kjærland          1962    5410 SAGVÅG
14      Hrafn Thorsteinsson    1969    5419 FITJAR
15      Laila Træet Korsvik    1971    5419 FITJAR
16      Karl Magne Engesund    1981    5410 SAGVÅG
17      Johnny Helland         1971    5419 FITJAR
18      Terje Træet            1969    5419 FITJAR
19      Henning Wichmann               1956    5419 FITJAR
20      Margaret Hillestad     1954    5419 FITJAR
21      Svein Sandvik          1967    5419 FITJAR
22      Roger Træet            1972    5419 FITJAR
23      Gisle Norvald Levåg    1962    5419 FITJAR

 

 

 

Kristeleg Folkeparti
Tal kandidatar registrert: 14
NUM     KANDIDATNAMN            FØDD  POSTSTAD
01 x    Harald Rydland         1962    5419 FITJAR
02      Torunn Synnøve K Aarskog       1956    5419 FITJAR
03      Svein Nøttveit         1962    5419 FITJAR
04      Helga Nøtland Auestad  1966    5410 SAGVÅG
05      Jostein Skram          1956    5419 FITJAR
06      Odd Harald Turøy               1975    5419 FITJAR
07      Arne Rasmus Tislavoll  1933    5419 FITJAR
08      Sigfrid Skumsnes               1945    5419 FITJAR
09      Rasmus Fitjar          1944    5419 FITJAR
10      Hanna Vik Vestbøstad   1944    5419 FITJAR
11      Ellen Helene Helland   1946    5419 FITJAR
12      Svein-Malvin Marås     1982    5419 FITJAR
13      Nina Flatraaker Aarbø  1985    5419 FITJAR
14      Reidar Gerhardsen              1953    5419 FITJAR

 

 

 

Senterpartiet
Tal kandidatar registrert: 15

NUM     KANDIDATNAMN           FØDD     POSTSTAD
01      Lars Ove Rimmereid     1968    5419 FITJAR
02      Åse Toskedal Koløen    1972    5419 FITJAR
03      Kristian Skumsnes      1977    5419 FITJAR
04      Geir Arne Solbakken    1975    5419 FITJAR
05      Grete Marit Veka Maraas        1959    5419 FITJAR
06      Jens Gaute Aarbø               1964    5419 FITJAR
07      Svein Olav Raunholm    1963    5419 FITJAR
08      Ina Soltvedt Tufteland         1979    5419 FITJAR
09      Karen E Rydland Sæbø   1978    5419 FITJAR
10      Hans Birger Nesbø      1978    5419 FITJAR
11      Armelyn Garcia Mehammer        1975    5419 FITJAR
12      Reidar Kloster         1959    5419 FITJAR
13      Katrine Flatraaker Aarbø       1988    5419 FITJAR
14      Lars Rydland           1950    5419 FITJAR
15      Nina Irene Strand      1954    5410 SAGVÅG

 

 

 

Sosialistisk Venstreparti
Tal kandidatar registrert: 16
NUM     KANDIDATNAMN           FØDD    POSTSTAD
01 x    Benedicte Stephanie Meyer      1958    5419 FITJAR
02 x    Bjørn Haaland          1954    5419 FITJAR
03      Angunn Bårdsen         1960    5418 FITJAR
04      Annvald Tufteland              1950    5419 FITJAR
05      Geir Tore Søreide              1956    5419 FITJAR
06      Ingunn Jensen Raunholm 1954    5419 FITJAR
07      Hilde Bukkholm Stegane 1973    5419 FITJAR
08      Øyvind Skålevik        1957    5419 FITJAR
09      Ane Synnøv Haaland Olsen       1982    5419 FITJAR
10      Evy Skogedal           1960    5419 FITJAR
11      Lene Tufteland         1987    5419 FITJAR
12      Bente Ringheim Koløen  1974    5419 FITJAR
13      Leif Hedman            1954    5419 FITJAR
14      Hanne Sætre Thunestvedt        1986    5419 FITJAR
15      Marit Røyrøy           1971    5419 FITJAR
16      Sonja Olaug Fitjar Waage       1972    5419 FITJAR

 

 

 

Venstre
Tal kandidatar registrert: 07
NUM     KANDIDATNAMN           FØDD    POSTSTAD
01      Torstein, Grimen               1979    5419 FITJAR
02      Arne Vestvik, Pedersen 1972    5419 FITJAR
03      Jostein, Prestbø               1975    5419 FITJAR
04      Atle Martin Aga        1979    5419 FITJAR
05      Else Mari B Franco Grimen      1980    5419 FITJAR
06      Knut Vik                       1959    5419 FITJAR
07      Silje Olene Tufteland  1987    5419 FITJAR

 

 

Kontakt oss