Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Om politikkk

Fitjar kommunestyre er kommunen sitt øverste folkevalde organ og består av 17 representantar. Høgre 7 representantar, Arbeidarpartiet  3 representantar,  Kristeleg Folkeparti 3 representantar, Senterpartiet 2 representantar,  Framstegspartiet 2 representantar.

Wenche Tislevoll (H) er ordførar og Agnar Aarskog (AP) er varaordførar.

Møteplan andre halvår 2017 finn du her 

Innkalling og referat Fitjar kommunestyre finn du her

Innkalling og referat Fitjar formannskap finn du her

Innkalling og referat Utval for plan og miljø finn du her

Innkalling og referat Utval for oppvekst og omsorg finn du her

Innkalling og referat Kontrollutvalet finn du her 

Innkalling og referat Ungdomsrådet finn du her

Innkalling og referat Råd for funksjonshemma finn du her

Innkalling og referat Eldrerådet finn du her

Innkalling og referat frå Viltnemnda finn du her

Kommunen sin møteportal finn du her

 

Kontakt oss