Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontrollutvalet

Tidspunkt    Møte

Dokument

 08.05.18
 kl. 09:00

Kontrollutvalet

 Innkalling
 Protokoll

 19.04.18
 kl. 09:00

Kontrollutvalet

 Innkalling
 Protokoll

 08.03.2018
 kl. 09:00 

Kontrollutvalet

 Innkalling
 Protokoll

 21.11.17

Kontrollutvalet

Innkalling
Sak PS 43/17
Protokoll

 19.09.17

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

 23.05.17

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

 28.03.17

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

 21.02.17

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll 

 26.10.16

Kontrollutval (ekstramøte)

Innkalling
Protokoll

 28.09.16

Kontrollutval

Innkalling
Protokoll

 11.05.16

Kontrollutval

Innkalling
Protokoll

 09.03.16

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

02.12.15
kl. 10.00

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

 30.09.15
 kl. 10:00

Kontrollutvalet

 Innkalling
 Protokoll

 13.05.15
 kl. 10.00

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

 18.02.15
 kl. 10:00

Kontrollutvalet

 Innkalling 
 Protokoll

 03.12.14
 kl. 10:00

Kontrollutvalet  Innkalling
 Protokoll

 24.09.14
 kl. 10:00

Kontrollutvalet  Innkalling
 Protokoll

 14.05.14
 kl. 10:00

Kontrollutvalet  Innkalling
 Protokoll

 12.02.14
 kl. 10:00

Kontrollutvalet  Innkalling
 Protokoll

 04.12.13
 kl. 10:00

Kontrollutvalet
 
 Innkalling 
 Protokoll

 22.10.13
 kl. 10:00

 Kontrollutvalet
 
 Innkalling 
 Protokoll

 08.05.13
 kl. 10:00

 Kontrollutvalet

 
 Innkalling
 Protokoll

 17.04.13
 kl. 10:00

 Kontrollutvalet   Innkalling
  Protokoll
13.02.13
kl. 10:00
 Kontrollutvalet 

 
 Innkalling 
 Protokoll

   21.11.12
   kl. 10:00

   Kontrollutvalet


   Innkalling
  Protokoll

  17.09.12
  kl. 10:00
  Kontrollutvalet

   Innkalling
   Selskapskontroll SIM
   Protokoll

  23.05.12
  kl. 10:00

 

 

 

 Kontrollutvalet

 

  

 Innkalling
 Rekneskap
 Årsmelding
 Planfor selskapskontroll 
 Plan for forvaltningsrevisjon
 Protokoll

 

  18.04.12
  kl. 10:00
 Kontrollutvalet

 Innkalling
 Protokoll
 15.02.12
 kl. 10:00
 
 Kontrollutvalet


 Innkalling
 Protokoll
 07.12.11
 kl. 10:00
 Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll

19.09.11
kl. 13:00 

 Kontrollutvalet
Innkalling
Forvaltningsrevisjon
ressursbruk PLO
Protokoll

30.05.11
kl. 14:00

 Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
10.03.11
kl. 14:00

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
10.02.11
kl. 14:00

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
04.11.10
Kl. 14:30

Kontrollutvalet

 

Innkalling
Protokoll
 23.09.10
 Kl. 14:30

Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
 20.05.10
 Kl. 08.30
Kontrollutvalet


Innkalling
Protokoll
03.03.09
Kl. 13:00
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
17.11.09
Kl. 14:00
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
01.10.09
Kl. 14:30
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
08.06.09
Kl. 14:00


Kontrollutvalet
Fellesmøte
med Bømlo
og Stord


25.05.09
Kl. 14:00
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
25.02.09
Kl. 14:00
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
     
     
19.11.08
Kl. 14:00
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
22.10.08
Kl. 13:00
Kontrollutvalet

Innkalling
Protokoll
15.09.08
Kl. 13:00
Kontrullutvalet

Innkalling
Protokoll

Kontakt oss