Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunestyremøte

Tidspunkt

Aktivitet

Relaterte dokument

  17.06.20
  kl. 09:00 (ny tid)
 Fitjar kommunestyre
 møtestad: Kultursalen
 Innkalling
 Protokoll

  29.04.20
  kl. 15:00
 Fitjar kommunestyre  Innkalling
 Protokoll 
 Vedlegg til protokoll:
 Presentasjon arbeid med   koronapandemi

  26.02.20
  kl. 15:00
 Fitjar kommunestyre  Innkalling
 Ettersendt vedlegg
  Protokoll

 11.12.19
  kl. 12:00
 Fitjar kommunestyre  Innkalling
 Protokoll

  20.11.19
  kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre  Innkalling
 Protokoll


  04.11.19
  kl. 16:00
 Fitjar kommuestyre
 Rådmannen legg fram budsjett 2020
   

Innkalling  
 Protokoll


30. - 31.10 19

 


 Felles kommunestyremøte
 Bømlo, Fitjar, Stord
 

 Innkalling - program
 Påmelding busstransport
 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023

 16.10.19
  kl. 15:00
 Fitjar kommunestyre
 - konstituerande møte
  Innkalling
  Protokoll

 02.10.19
  kl. 15:00
 Fitjar kommunestyre

Innkalling
 Ettersendte dokument:
 - uttale vindkraft Fitjar ungdomsråd
  - innspel høyringsuttale til NVE vindkraft
Protokoll

 13.09.19
 Sommerfullmakt
 Kommunestyre

 Innkalling uten vedlegg 
 Innkalling med vedlegg
 Protokoll

 19.06.19
  kl. 12:00
 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Innspel til revidert budsjett frå
 - Fitjar idrettsråd
 - Fitjar ungdomsråd

Protokoll

 

  24.04.19
  kl. 15:00
 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  20.02.19
  kl. 15:00
 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Ettersendt dokument:   anbodsprotokoll slamavskillar
 Protokoll

   19.12.18
    kl. 12:00
 Fitjar kommunestyre    Innkalling
  Ettersendte dokument:
  - Svar på spørsmål frå ordføraren
   Protokoll

 17.10.18
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 20.06.18
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Ettersendte dokument:
 - Tilleggsinfo rev. budsjett
 - budsj etter innspel formannskap
 - Notat arbeidsseminar 5. sept
 Protokoll

 25.04.18
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 28.02.18
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Ettersendte dokument
 Protokoll

 20.12.17
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 22.11.17 - ny dato!
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 04.10.17
 kl. 17:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 sak uttale fylkesvegnettet
 Protokoll

 21.06.17
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Ettersendt dokument:
 - revidert økonomiplan
 Protokoll

 26.04.17
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 22.02.17
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 21.12.16
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Innkomne uttalar til budsjettet
 Protokoll

 16.11.16
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 28.09.16
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 22.06.16
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll
 Årsmelding 2015
 Uttale skulebruksplan

 27.04.16
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 02.03.16
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 16.12.15
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 25.11.15
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 21.10.15
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre
 konstituerande kommunestyremøte

 Innkalling
 Protokoll

 30.09.15
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 17.06.15
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll 

 27.05.15
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll 

 04.03.15
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll 

 17.12.14
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll 

 11.11.14
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 24.09.14
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  18.06.14
  kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  23.04.14
  kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  19.02.14
  kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  18.12.13
  kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  20.11.13
  kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling 
 Protokoll

  02.10.13
  kl. 16:00

 Fitjar kommunestyre
 Frammøte kl. 14:00 ved Årskog 
 museum for omvisning
 

 Innkalling
 Protokoll

 19.06.13
 kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll 

 24.04.13
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

 20.02.13
 kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  19.12.12
  kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

  Innkalling
  Protokoll

  21.11.12
  kl. 15:00

  Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

   26.09.12
   kl. 15:00

  Fitjar kommunestyre

  Innkalling  
  Protokoll

  20.06.12
  kl. 13:00

  Fitjar kommunestyre

  Innkalling
  Protokoll

  25.04.12
  kl. 15:00

  Fitjar kommunestyre

  Innkalling sak 9 - 15
  Innkalling sak 16 - 21
  Protokoll

  27.03.12
  kl. 16:00

  Fitjar kommunestyre
 (Ekstraorinært)

  Innkalling
  Protokoll

  22.02.12
  kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

  14.12.11
  kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

  Innkalling
  Protokoll
 

  23.11.11
  kl. 15:00

 

  Fitjar kommunestyre

  Innkalling
  Protokoll 

   19.10.11
   kl. 15:00

  Fitjar kommunestyre

  Innkalling
  Protokoll

   28.09.11
   kl. 17:00

  Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Forvalstningsrevisjon pleie og
 omsorg
 Protokoll 

    22.06.11
    kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Årsmelding
 Årsrekneskap
 Protokoll

  
   13.04.11
   kl. 15:00
 

 


Fitjar kommunestyre


Innkalling
Rapport Norconsult
Reguleringsplan Litla-Kråko
Protokoll 

   24.03.11
   kl. 16:30

 

 

 


 Fitjar kommunestyre
 Ekstraordinært møte

 Innkalling m/sak 11/11 12/11
 Sak 13/11 - 15/11
 Kart 1 Fv545
 Kart 2 FV 545
 Reguleringsføresegner RV 545
 Reguleringskart Rossneset
 Reguleringsføresegner Rossneset
 Kulturminneregister Rossneset
 Reguleringsplan Rossneset m/KU 
 Protokoll  

   22.02.11
   Kl. 15:00
    
    

 Fitjar kommunestyre
 

 Innkalling
 Protokoll

   15.12.10
   Kl. 12:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Bustadsosial handlingsplan
 Gebyr 2011
 Budsjett 2011
 Detaljbudsjett
 Protokoll

   17.11.10
   Kl. 15:00

 

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

   22.09.10
   Kl. 15:00

 Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Rapport Lokaldemokrati 
 Protokoll

  16.06.10
  Kl. 12:00 Fitjar kommunestyre


 Innkalling sak 18 -24
 Innkalling sak 25 - 39
 Årsmelding 
 Årsrekneskap
 Protokoll

  05.05.10
 Kl. 15:00

Fitjar kommunestyre

 Innkalling
 Protokoll

    14.04.10
    Kl. 15:00
Fitjar kommunestyre

 

   Innkalling
   Selskapskontroll
   Forvaltningsrevisjon
   Revisjon kommuneplan
   Handlingsplan klima
   Protokoll
    17.02.10
    Kl. 15:00

Fitjar kommunestyre

 

   Innkalling
   Protokoll
    16.12.09
    Kl. 12:00Fitjar kommunestyre
   Innkalling
   Sak PS 54/09 - budsjett      
   Reguleringskart Vestbøstad
   Protokoll

    30.09.09
    Kl. 15:00

Fitjar kommunestyre


   Innkalling
   Reguleringskart JKS
   Reguleringskart Årskog
   Føresegner Årskog
   Strategi- og handlingsplan SNU
   Protokoll

  
   17.06.09
   Kl. 12:00
Fitjar kommunestyre

   Innkalling
   Årsmelding
   Årsrekneskap
   Klima- og energiplan
   Protokoll
   01.04.09
   Kl. 15:00

Fitjar kommunestyre

   Innkalling
   innkalling u/vedlegg
   Protokoll
 
   18.02.09
   Kl. 15:00

       
   Fitjar kommunestyre
   Fitjar Vidaregåande skule

   Innkalling
   Protokoll
   17.12.08
   Kl. 12:00


   Fitjar kommunestyre   Innkalling u/vedlegg
   Sak PS 52/08 - Budsjett 2009
   Innkalling m/vedlegg del 1
   Innkalling m/vedlegg del 2
   Reguleringskart Fiskaneset
   Reguleringskart Koløy
   Protokoll

   29.10.08
   Kl. 15:00


   Fitjar kommunestyre   Innkalling
   Sak 41/08 - Budsjett-
   utfordring 2009

   Skulebruksplan
   Høyringsuttaler skulebr.plan
   Rusmiddelpolitisk handlingspl.
   Protokoll

   17.09.08
   Kl. 15:00


   Fitjar kommunestyre   Innkalling
   Kart Fiskaneset
   Protokoll

   06.08.08
   Kl. 17:00
   Fitjar kommunestyre

   Innkalling
   Protokoll
   18.06.08
   Kl. 10:00


   Fitjar kommunestyre  
   Sakspapir m/vedlegg
   Sakspapir u/vedlegg
   Vedtekter for
   alkoholomsetnaden

   Kart vegnavn Kråko
   Årsmelding 2007
   Årsrekneskapen 2007
   Protokoll
   16.04.08
   Kl. 15:00   Fitjar kommunestyre


  

   Innkalling
   Ruspolitisk plan
   Innkjøpsreglement
   Protokoll

   23.01.08
   Kl. 16:30


   Fitjar kommunestyre
   Fitjar Fjordhotell


   Innkalling
   Protokoll


   19.12.07
   Kl. 10:00

   Fitjar kommunestyre
   Fitjar rådhus

   Innkalling
   Protokoll

   24.10.07
   Kl. 16:00

   Fitjar kommunestyre
   Fitjar rådhus

   Innkalling
   Protokoll
   19.09.07
   Kl. 17:00
   Fitjar kommunestyre.
   Fitjar rådhus.
 
   Innkalling
   Protokoll

27.06.07
Kl. 12:00

Fitjar kommunestyre.
Fitjar rådhus

Innkalling KS 270607.pdf
Protokoll KS 270607.pdf

 

25.04.07
Kl. 16:00

Fitjar kommunestyre.
Fitjar rådhus

Innkalling KS 250407 med vedlegg.pdf
Innkalling KS 250407 uten vedlegg.pdf
Protokoll KS 250407.pdf

 

07.03.07
Kl. 16:00

Fitjar kommunestyre.
Fitjar rådhus.

Innkalling KS 070307.pdf
Anleggskonsesjon Midtfjellet Vindkraft.pdf
Konsesjon Sunnhordland Kraftlag.pdf
Smittevernplan for Fitjar kommune.pdf
Revidert skulebruksplan 061110.pdf
Protokoll KS 070307.pdf

 

Her finn du ei liste over eldre kommunestyremøter.
Kontakt oss gjerne om du ønskjer tilsendt tidlegare publisert møteaktivitet.

 

 

Kontakt oss