Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Fitjar kommunekasse og skatteoppkrevjaren

Skatteoppkrevjaren/kommunekasseraren har blant anna ansvaret for innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift. Har de spørsmål om sjølvmelding, likning og skattekort kan du kontakte Sunnhordland likningskontor.

Spørsmål og innformasjon om:
KID-nummer
Skjema
Fristar for betaling både for:
Lønstakarar og pensjonistar
Næringsdrivande
Altinn
Finn du på www.skatteetaten.no

Informasjon om sjølvmelding, likning og skattekort finn du også på www.skatteetaten.no
Anna offentleg informasjon finn du på www.spor-oss.no eller www.odin.no
 

Aksjeselskap - førehandsskatt og resterande skatt

Arbeidsgjevaravgift

Skattetrekk

Forskotsskatt

Pengar til gode etter skatteoppgjeret

Restskatt

Skatteattest

 

Skatteutvalet

Kommunale avgifter

Kontaktinformasjon:


Skatteoppkrevjaren i Fitjar
Postboks 63
5401 STORD
E-post: skatt@fitjar.kommune.no  
 
Adresse og telefonnummer finn du her
Sunnhordland likningskontor
Osen 2, 5411 Stord
Postboks 203
5401  STORD
 
 
konto for skatt er 6345 06 12229Kontakt oss