Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stor rift om å bli medlem i Fitjar ungdomsråd

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 11.10.2016

Torsdag  6. oktober vart ungdomskuleelevane  på Rimbareid og elevane på Fitjar Vgs samla  for å få orientering om ungdomsrådet. Oppmøte var svært godt på Rimbareid skule, på Fitjar Vgs var det noko færre elevar til stades.

 

Dei 2 sitjande ungdomsrådsmedlemene Nora Marie Hellesund og Frida Tråd, ungdomsrådssekretær Bente Bjelland, kulturmedarbeidar Linn Camilla Fitjar Neergård var med på rekrutteringa.  Ungdomsrådsleiar i Stord kommune Anna Sofie Ekeland Valvatne  var henta inn som inspirator. Ho fortalde  om Stord ungdomsråd  sitt arbeid  gjennom dei  4 åra ho har vore med.

 

For å bli medlem måtte ein sende søknad. Det viste seg å være stor interesse for å bli medlem i Fitjar ungdomsråd.  Det kom inn i alt 27 søknader. Desse skal no handsamast og det vert kalla inn til intervju i veke  42.

 

Kontakt oss