Hopp til innhold Hopp til søk

INFLUENSA- OG PNEUMOKOKKVAKSINASJON I FITJAR KOMMUNE

Oppretta: 09.11.2018 – Sist oppdatert 12.11.2018

Her er informasjon om vaksiner. Kvar og kortid ein kan få dei, og kven som kjem inn under risikogruppene.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til:

  • Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald
  • Istandsetting og tilrettelegging av stiar og ferdselsvegar
  • Istandsetting av kulturminne og verneverdige bygningar
  • Planlegging og tilrettelegging av tiltak

 

Meir informasjon om ordninga og korleis du kan søkje finn du link til her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Søknadsskjema finn du her 

Har du spørsmål så ta kontakt med SFLMK

 

Kontakt oss