Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - Søknad om endra areal og biomasse på lokalitet Dyrholmen Vest

Oppretta: 12.07.2018 – Sist oppdatert 12.07.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å produsere 1560 tonn biomasse av laks og aure på lokalitet 32157 Dyrholmen Vest, samt utvide arealet og flytte anlegget mot sør. Anlegget vil ligge innanfor areal til akvakultur i Fitjar sin kommuneplan.

 

Saksdokument:

 

Oversendingsbrev HFK

Søknad

Kart

Dokumentasjonsvedlegg

Førehandsgransking

Miljøundersøking

 

Spørsmål til søknaden kan rettast til SFLMK v/Kari Rydland

 

Merknader til søknaden skal sendast innan 10.08.2018 til:

Fitjar kommune v/SFLMK

Postboks 83

5418 Fitjar

 

eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no

Kontakt oss