Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar.

Oppretta: 19.11.2018 – Sist oppdatert 19.11.2018

Dette er ei ordning der lag og organisasjonar kan søkje om midlar til tiltak for målgruppa. Tilskotsmidlar 2019 er no lyste ut.

For å finne ut meir om ordninga/søknadsskjema  kan du lese her: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/.

I  Fitjar kommune er det  helserådgjevar Anne Berit Hovstad Johansen som har knutepunktfunksjon.  Ta kontakt for eventuelle spørsmål på e-post: anjo@fitjar.kommune.no eller på telefon nr. 53 45 85 30 

Søknadsfrist 10.12.18

Kontakt oss