Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Meld frå om Pærebrann

Oppretta: 21.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Pærebrannaksjon i Sunnhordland

Mattilsynet trappar opp arbeidet mot pærebrann og ber birøktarar, hageigarar og andre om å melda frå ved kjennskap til, eller mistanke om angrep av pærebrann.

Pærebrann (Erwinia amylovora) er ein farleg bakteriesjukdom på eple, pære og prydbuskar i rosefamilien. Sjukdomen er påvist i delar av landet vårt, og Mattilsynet gjennomfører eit omfattande arbeid for å hindra at sjukdomen spreier seg til fruktdistrikt som Hardanger.

I Sunnhordland vart det i 2011 funne smitte av pærebrann i kommunane Kvinnherad, Fitjar og Austevoll. Rydding av vertplanter og synfaring vil halda fram i 2012. Målet er å førebyggja smitte, og å hindra vidare spreiing av denne plantesjukdomen.

Stord i bekjempingssona

Pærebrann på PilemispelKommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes finn seg i bekjempingssona. Her er det påvist smitte og ein driv kontinuerleg aktiv rydding av vertplanter og destruksjon av smitta planter.

Bekjempingssona grensar til observasjonssona. Her er det enno ikkje funne smitte av pærebrann, men overvakinga er intensivert.

Meld frå ved mistanke

Ved mistanke om pærebrann, meld frå til Odd Bondevik på e-postadresse: perebrann@haugnett.no

Les informasjonsbrev frå Mattilsynet om Pærebrannaksjonen

Kontakt oss