Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Oppretta: 16.12.2016 – Sist oppdatert 16.12.2016

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste(Sib) gjennomfører brukarundersøking. Det er sendt ut spørjeskjema til ca 100 informanter

Med bakgrunn i ynskje om å betre deltakinga er fristen for svar utvida til 18.12.2016. Ta gjerne kontakt med Sib om det skulle vera spørsmål i høve undersøkinga. Når resultatet er klart vil det bli gjennomført tilbakemlding til deltakarane i eit felles informasjonsmøte. Ein stor takk til dei som tek seg tid til å svare på undersøkinga.

Med helsing

Jørund Tvedt

Leiar

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste(Sib)

Tlf 53496886/90762587

jorund.tvedt@stord.kommune.no

 

Kontakt oss