Hopp til innhold Hopp til søk

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 16.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avtalt slåsting blant ungdommar i distriktet. Truleg kan også eit fåtal ungdomar frå Fitjar vera involvert i dette nye fenomenet.  Ved Rimbareid skule vert saka teken opp med ungdomane i dag for å kartleggja, avdekka og førebyggja slike hendingar. Det er ei viktig oppfordring til foreldra om at dei snakkar med ungdomane sine  om denne utviklinga.  Ungdomane må bevisstgjerast deira ansvar i høve til å melda ifrå dersom det vert avtala planlagde slåstkampar.

Brevet frå Politiet kan du lese her.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Framleis bandtvang i beiteområde

Oppretta: 31.08.2016 – Sist oppdatert 31.08.2016

Fitjar kommune har gjennom lokal forskrift bandtvang i område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar fram til 15. oktober.

 

Det er generell bandtvang i Norge mellom 1. april og 20. august. Gjennom ei lokal forskrift til hundelova har Fitjar kommune utvida tidsrommet for bandtvang.

 

Ut over normal bandtvangstid, 1. april-20. august, skal hundar haldast i band eller forsvarleg innestengt på følgjande stadar:

  1. I tilknyting til bustad- og handleområde.
  2. På gravplassar, på og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett og sport.
  3. I område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar 21. august-15. oktober.
  4. I følgjande tur- og rekreasjonsområde
    a) Rossneset
    b) Breiavikjo

 

Les forskrifta her.

Kontakt oss