Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Galleri Losjen ynskjer velkommen til utstillingsopning med Kjell Pahr Iversen

Galleri Losjen ynskjer velkommen til utstillingsopning med Kjell Pahr Iversen

Oppretta: 21.03.2019 – Sist oppdatert 21.03.2019

Laurdag 23. mars, kl. 16.00 opnar utstillinga med Kjell Pahr Iversen. Utstillinga vert opna av varaordførar Agnar Årskog. Det vert presentasjon av kunstnaren ved Karvel Strømme. Musikk ved Jarle La...

Les meir

Erfaringskafe Stord DPS

Erfaringskafe Stord DPS

Oppretta: 20.03.2019 – Sist oppdatert 20.03.2019

Det vert erfaringskafe 27.03.2019 kl. 11:00-13:00 i ved Stord DPS, aula/resepsjon. Programmet finn du her

Les meir

Pressemelding fra TUBFRIM

Pressemelding fra TUBFRIM

Oppretta: 04.03.2019 – Sist oppdatert 08.03.2019

TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre l...

Les meir

Innbyggjarpanelet har gjeve si første tilbakemelding

Oppretta: 01.03.2019 – Sist oppdatert 01.03.2019

I arbeidet med planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har me oppretta eit innbyggjarpanel som skal gje innspel til innhaldet i planen. Innbyggjarpanelet er sett saman av 13 lag- og organisas...

Les meir

Folketalsutviklinga i Fitjar - ingen småkommune lenger

Oppretta: 22.02.2019 – Sist oppdatert 22.02.2019

I dag har SBB offentleggjort folketalet for 01.01.19, og folketalet i Fitjar er 3201.

Les meir

Eit svært godt økonomisk resultat for Fitjar kommune i 2018

Oppretta: 20.02.2019 – Sist oppdatert 22.02.2019

PressemeldingFitjar kommune  fekk eit svært godt økonomisk resultat i 2018, med eit mindreforbruk på 16,5 mill.  Det var budsjettert med eit mindreforbruk på 1,7 mill.

Les meir

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag

Oppretta: 19.02.2019 – Sist oppdatert 19.02.2019

Listeforslaget må ha kome fram til kommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019.  Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innen fristen. For meir info sjå www.valg.no eller Face...

Les meir

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 20.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar opps...

Les meir

Gå til alle nyhende

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 20.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar opps...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss