Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

ID 554 Helsefagarbeidar, 70 % vikariat

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Heimebaserte tenester, avdeling PU har ledig stilling for helsefagarbeidarar med arbeid i ordinær turnus, arbeid kvar 3 helg. Frå snarast, til 01.09.20.

Les meir

ID 553 Helsefagarbeidar, 60 % fast

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Heimebaserte tenester, avdeling PU har ledig fast stilling for helsefagarbeidarar med arbeid i ordinær turnus, arbeid kvar 3 helg. Snarleg tiltreding.

Les meir

ID 552 Helsefagarbeidar, 80 % vikariat

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Heimebaserte tenester, avdeling PU har ledig stilling for helsefagarbeidarar med arbeid i ordinær turnus, arbeid kvar 3 helg, i tidsrommet 01.09.19 - 01.09.20.

Les meir

ID 546 Logoped - 2- gongs utlysing

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Ved grunnskulane og barnehagane i Fitjar kommune er det behov for logopedkompetanse i om lag 130 timar kvart grunnskule/barnehageår. Kommunen ynskjer kontakt med ein logoped som kan utføra dette op...

Les meir

ID 551 Dagleg leiar SFO ved Rimbareid barne- og ungdomsskule, 60 % fast

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Rimbareid barne- og ungdomsskule er ein 1. – 10. skule med om lag 380 elevar. Den ligg flott  til på Rimbareid med utsikt over store delar av bygda.  Skulen framstår som attraktiv med nytt tilbygg,...

Les meir

ID 550 Lærar ved Rimbareid barne- og ungdomsskule, 100 % vikariat

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Frå 01.08.19 – 31.07.20 er det er ledig eit vikariat 100 % stilling ved Rimbareid barne- og ungdomsskule.  Stillinga vil vera på ungdomstrinnet og det vert stilt krav til kompetanse i tråd med fors...

Les meir

Erfaringskafe Stord DPS

Erfaringskafe Stord DPS

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 22.05.2019

Det vert erfaringskafe onsdag 29 mai på Stord DPS/BUP i Aulaen.  kl 11:00-13:00. Kafeen er åpen for alle borgere i Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes kommune - og venner/kjente. Tilbudet er gratis og...

Les meir

Parkering i Sjøsbrekka

Parkering i Sjøsbrekka

Oppretta: 10.05.2019 – Sist oppdatert 10.05.2019

Så lenge det er omkjøring i sentrum vil det vere skilta med  "Parkering forbudt" i Sjøsbrekka då parkering der medfører problem med fri vegbane for utrykningskjøretøy. Ein kan nytta parkering ved ...

Les meir

Gå til alle nyhende
Kontakt oss