Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Melding om oppstart av planarbeid

Melding om oppstart av planarbeid

Oppretta: 04.01.2019 – Sist oppdatert 04.01.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 4-1  vert det med dette varsla oppstart av arbeid med kommunedelplan for vassforsyning, avløpshandtering og vassmiljø 2020 – 2030 for Fitjar kommune.

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 27.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

I perioden desember 2018 til januar 2019 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2018. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og...

Les meir

Tømmerarbeid i Lio

Tømmerarbeid i Lio

Oppretta: 21.11.2018 – Sist oppdatert 21.11.2018

Frå og med onsdag 21/11-18 vil det bli kjørt tømmer frå Lio med tømmerbil.  Det må difor påreknast litt venting ved opplasting - inntil 15 minutter. Vis aktsomhet for tømmerkran!

Les meir

Slåsting blant ungdommar

Slåsting blant ungdommar

Oppretta: 16.11.2018 – Sist oppdatert 19.11.2018

Viser til stort medieoppslag i lokalpressa i dag.  Fitjar kommune vel å gå ut til alle i bygda med et brev som har blitt sendt ut til ungdomsskular og vidaregåande skular frå politiet angåande avta...

Les meir

Resultat frå folkehelseundersøkinga i Hordaland

Resultat frå folkehelseundersøkinga i Hordaland

Oppretta: 15.11.2018 – Sist oppdatert 15.11.2018

Resultata frå folkeundersøkinga er no klare og saka finn du på denne lenken.  Heile rapporten finn du her

Les meir

Skogsdrift

Skogsdrift

Oppretta: 08.11.2018 – Sist oppdatert 08.11.2018

Det vil foregå skogsdrift langs vegen mellom Lio og Kuarvågen frå dags dato og ca 2 veker fram.  Dette kan medføre korte stopp og tidvis skit i vegen. Ber om at skilting og anvisning frå personell ...

Les meir

Grunnleggjande kurs i bruk av motorsag

Grunnleggjande kurs i bruk av motorsag

Oppretta: 06.11.2018 – Sist oppdatert 06.11.2018

Kurset er tilpassa skogeigarar, gardbrukarar og andre som ynskjer grunnleggjande opplæring i bruk av motorsag.  Kursdagar er 14 og 15 desember. Emne for kurset er:Vedlikehald og vedlikehaldsrutina...

Les meir

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Oppretta: 01.11.2018 – Sist oppdatert 06.11.2018

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er no lagt fram for politisk handsaming.Dokument i saka vert å finna under menypunkt 'Budsjett 2019' i venstremeny.Sida vil verte ...

Les meir

Gå til alle nyhende
Melding om oppstart av planarbeid

Melding om oppstart av planarbeid

Oppretta: 04.01.2019 – Sist oppdatert 04.01.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 4-1  vert det med dette varsla oppstart av arbeid med kommunedelplan for vassforsyning, avløpshandtering og vassmiljø 2020 – 2030 for Fitjar kommune.

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 27.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

I perioden desember 2018 til januar 2019 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2018. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Miljøgate Fitjar sentrum

Kontakt oss