Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Enkel trafikksikring: KLIPP HEKKEN!

Oppretta: 11.10.2017 – Sist oppdatert 03.08.2018

Sumaren er på hell, og hausten med sitt mørke snik seg innpå.
Det gjer det stadig vanskeligare å sjå dei mjuke trafikantane som
ferdes på vegane.  
Mot mørket verkar berre refleks og god belysning, men mot dårlig
sikt kan mange gjere sitt: Klippe hekken.

 

Me har motteke fleire meldingar om hekkar og greiner som veks ut over fortau, som hindrar både ferdsel og sikt. Me oppfordrar difor kvar enkelt til å bidra til tryggare ferdsel med å klippe hekkar og buskar heng ut over gjerder eller inn på fortau. 

Har me gløymt ein av våre eigne hekkar? Gje oss gjerne beskjed på http://fiksgatami.no/

Kontakt oss