Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Endringar i drifta av Fitjar Helsestasjon

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 27.03.2020

Grunna korona-pandemien er det gjort endringar i høve tilbodet hjå jordmor, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. Endringane er gjort for å minske risiko for smitte, jf. råd og anbefalingar frå Helsedirektoratet. Me oppmodar alle til å følgje nasjonale smittevernsråd og reglar for karantene. Har du generelle spørsmål om Korona, ring Koronalegevakt: 534 96666. Følg elles folkehelseinstituttet (www.fhi.no)  sine sider for oppdatert informasjon til ein kvar tid.

Endringane som gjeld finn du her

Hjelpetelefonar og nyttige nettsider
Det finns mange nyttige hjelpetelefonar og nettsider ein kan få råd og rettleiing frå. Her er nokre av dei:

-          Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (www.116111.no)

-          Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

-          Kirkens SOS: 22 40 00 40

-          Oversikt over telefon og chatteteneste innan rus og psykisk helse 

Kontakt oss