Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Oppretta: 02.11.2017 – Sist oppdatert 22.11.2017

Her finn du dokument i høve handsaming av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Sida vert oppdatert etter som saka vert handsama i dei ulike utvala.

Budsjettdokument

Rådmannen sitt framlegg til budsjett

-          Detaljbudsjett 

-          Detaljbudsjett (rekneark)

 

Politisk handsaming

Kommunestyret 20. desember 2017 – Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Kommunestyret 20. desember 2017 – Eigedomsavgifter for 2018

Kommunestyret 20. desember 2017 – Sakshandsamingsgebyr for 2018

 

Utval for plan og miljø 12. desember 2017 - Eigedomsavgifter for 2018

Utval for plan og miljø 12. desember 2017 - Sakshandsamingsgebyr for 2018

 

Formannskapet 6. desember - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

 

Utval for oppvekst og omsorg 28. november 2018 - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Utval for plan og miljø 21. november - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

 

Formannskapet 15. november - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

Formannskapet 31. oktober - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

 

Partsbrev vedr. Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018

-        vedlegg

Uttalar:

FAU Øvrebygda skule - 14. november 2017

 

Søknadar:

Vinje kommune 7. juli – Søknad om støtte til Vinje-senteret – 2018-budsjettet

-          Vedlegg

Samarbeidsrådet for Sunnhordland 11. september – Søknad om auke i tiltakspotten til Samarbeidsrådet for Sunnhordland

-          vedlegg

Sunnhardland museum 15. september – Budsjettinnspel Sunnhordland museum 2018

-          vedlegg

Fitjar Skyttarlag 15. oktober – Søknad om forskottering av tippemidlar

-         vedlegg

Fitjar Skyttarlag 17. oktober – Søknad om midlar til bygging av 15 m innandørs skytebane

-          vedlegg

Fitjar sokn 25. oktober – Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018

-          vedlegg

Fitjar Frivilligsentral 27. oktober – Budsjett

-          vedlegg

 

Anna dokumentasjon:

Fylkesmannen i Hordaland 12. oktober – Statsbudsjettet 2018 – Kommuneopplegget

Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum 29. august – Budsjett 2018 Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum

Sunnhordland interkommunale legevakt IKS 31. august – Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Stord kommune 15. juni – Krav om reforhandling av avtale mellom Fitjar og Stord kommune om pedagogisk- psykologisk teneste

 

Notat frå administrasjonen:

Notat vedrørande auka driftskostnadar for barnevern frå og med 2018

Notat – bustadstopp for flyktningar

       - vedlegg: Brev frå IMDI, 06.11.17: Busetting av flyktningar 2018

Eigedomsskatt 2017

-          Vedlegg

Status fond

Elevtal

 

Kontakt oss