Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Årets forbilde

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

Kjenner du ein person som gjer ein viktig innsats for barn og unge - og som er eit godt forbilete?  Nå kan du foreslå din kandidat til "Årest forbilde".  Prisen for Årets forbilde går til ein vaksen med innvandrarbakgrunn som gjør ein særleg innsats for barn og unge.  Ein eiga jury ser etter ein ildsjel som er ein god rollemodell, nyter respekt blant barn og unge, fremmer likestilling og motarbeidar diskriminering.

Prisen deles ut i år for 11. gang. I 2016 fikk Lubna Mehdi prisen for sin innsats for å gi barn og unge muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn. I 2012 fikk Cecilia Dinardi prisen for sitt sterke engasjement for barnevernsbarn og asylsøkerbarn. I 2013 fikk Musa Anderssen prisen for sitt engasjement for barn og unge i lokalsamfunnet.

Nå skal ny kandidat kåres og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer med dette landets kommuner og organisasjoner til å foreslå kandidater til årets pris. Kandidatene kan arbeide med eller gjøre en frivillig innsats på ulike felt som sosial- eller fritidsområde, innen utdanning eller bistå ungdom med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Årets prisvinner får 50 000 kroner som skal gå til virksomheten som prisvinneren er engasjert i.

Informasjon om Årets forbilde og beskrivelse av kriteriene og fremgangsmåte for utnevning

Frist for innsending av forslag til kandidater er 1. september 2018. Forslagene sendes til postmottak@bufetat.no, att: Trine Lise Hoffmann. Husk å merk med Årets forbilde.

 

Kontakt oss