Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat. 06.04.2016, planomtale med ROS-analyse dat. 03.09.2015.

 

Vedtaket kan påklagast,  jfr. Plan- og bygningslova  § 1.9.  Evnt. klage vert å sende Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no innan 3 uker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Pbl. § 15.

Etter avtale med Harald Rydland er orientering om vedtak er sendt Fitjar Fjellsameige på vegne av grunneigarane.  

Plandokumenta finn du her:

Sak Ps 8/16
Føresegner
Kart
Planomtale med ROS-analyse

Kontakt oss