Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagsett 05.04.2016.

 

Vedtaket kan påklagast, jfr. Plan og bygningslova § 1.9.  Evnt. klage vert å sende Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no innan 3 uker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Pbl. § 15.

Plandokumenta finn du her:

Sak PS 10/16
Kart
Føresegner
Planomtale med ROS-analyse

 

 

Kontakt oss