Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse og reguleringsføresegner dagsett 30. mars 2016.

Vedtaket kan påklagast jfr. Plan- og bygningslova § 1.9.  Evnt. klage vert å sende Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no innan 3 uker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Pbl. § 15.

Plandokumenta finn ein på linkene under:

Sak PS 9/16
Reguleringskart
Føresegner
Planomtale med ROS-analyse

Kontakt oss