Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28.10.2015, føresegner, planomtale og ROS-analyse dagsett 03.02.16.

Vedtaket kan påklagast jfr. Pbl. § 1.9.  Evnt. klage vert å sende Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no innan 3 uker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Pbl. § 15.

Plandokumenta finn du på linkene under.

Møtebok

Reguleringskart

Føresegner

Planomtale.

 

Kontakt oss