Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 19.06.2018

Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  

Plankart, føresegner og planomtale med ROS-analyse vert, godkjent slik dei er revidert 12.10.2017.

Denne detaljreguleringa erstattar/opphevar fylgjande planar:  Industriområde Årskog, med PlanID 1222_198201.  Industriområde Årskog del II, med PlanID 1222_198401  Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 12-12.  Det skal arbeidast med løysingar for gatelys, gang- og sykkelveg frå Breivik til Årskog.

 

Plandokument finn du på linkene under

Møtebok sak PS 47/47
Plankart
Føresegner
Planomtale

Kontakt oss