Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Stadfesting av reguleringsplan Hellandssjøen

Oppretta: 22.10.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14 stadfesta Fitjar kommunestyre den 30.09.2015, sak PS 47/15, reguleringsplan for Hellandssjøen gnr. 49/274 m/fl.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan påklagast jfr. Pbl. § 1.9.  Evnt. klage vert å sende Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no innan 3 uker frå kunngjeringsdato.

Krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Pbl. § 15.

Plandokumenta finn du på linkene under

Stadfestingsvedtak

Reguleringskart

Føresegner

Plan m/tilhøyrande dokument er og tilgjengelig i Kundetorget på rådhuset.

Kontakt oss