Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Vedtaket vert gjort med heimel i §§ 12-12 i Plan- og bygningslova.

Samstundes vert oppheva:
Del av planid: 201303, kart og føresegner som galdt for den delen som no vert omfatta av det området som inngår i PlanID 1222_201602.

 

Plandokumenta finn du på lenkene under.

Møtebok sak SP 48/17

Kart dagsett 22.05.17 

Føresegner dagsett 17. 10.17 

Planomtale dagsett 17.10.17,

Kontakt oss