Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner datert 20.05.2016

Vedtaket kan påklagast,  jfr. Plan- og bygningslova  § 1.9.  Evnt. klage vert å sende Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no innan 3 uker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning må fremjast innan 3 år, jfr. Pbl. § 15.

Saksdokumenta finn du her:

Vedtak sak 41/16
Føresegner
Plankart

 

Kontakt oss