Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Reguleringsendring føresegner Kråko

Oppretta: 08.02.2016 – Sist oppdatert 09.02.2016

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.09.2015 sak PS 80/15 mindre endring i reguleringsføresegner for Kråko.

Vedtaket er fatta med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14.

Dei justerte føresegnene finn du her

Kontakt oss