Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Oppstart av detaljregulering for Svartasmåget avfallsanlegg.

Oppretta: 02.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

Det vert med dette meldt oppstart av detaljregulering for Svartasmåget avfallsanlegg, gnr. 50 bnr. 170 m/fl, PlanId 1222_201702.  Oppstart er meldt av ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk - SIM.

Plandokumenta som ligg ute til offentleg ettersyn finn du her.

 

Les meir

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Melding om oppstart av arbeid med mindre reguleringsendring

Oppretta: 27.02.2018 – Sist oppdatert 28.02.2018

Frå Multiconsult Norge ligg det føre varsel om oppstart av mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust, gnr. 38 bnr. 2 og 7 med PlanID 1999302 i Fitjar kommune.

Forslagsstillar er Atle Tranøy på vegne av Tranøyneset vel, og planfagleg konsulent er Multiconsult Norge AS avd. Stord. 

Les meir

Endring av detaljreguleringsplan Kvedno/Kjærelva

Oppretta: 13.02.2018 – Sist oppdatert 22.02.2018

Utval for plan og miljø vedtok den 01.02.2018 i sak PS 9/18 mindre endring av detaljregulering for gnr. 61 bnr. 12 - m/fl. - Kvedno/Kjærelva - næring og veg.  Reguleringsplanen har PlanID 201404.

Les meir

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Les meir

Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  

Les meir

Kontakt oss