Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding om oppstart av arbeid med mindre reguleringsendring

Oppretta: 27.02.2018 – Sist oppdatert 28.02.2018

Frå Multiconsult Norge ligg det føre varsel om oppstart av mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust, gnr. 38 bnr. 2 og 7 med PlanID 1999302 i Fitjar kommune.

Forslagsstillar er Atle Tranøy på vegne av Tranøyneset vel, og planfagleg konsulent er Multiconsult Norge AS avd. Stord. 

Tiltakshavar ynskjer, via planendringa, å opne for at det kan etablerast vassklossett og dermed utslepp av spillvatn. 

Oppstartsmeldinga kan du lese her

Eventuelle merknader og innspel til reguleringsendringa skal merast med "Att. Øyvind Skaar" og sendast skriftleg innan 13. april til: Muulticonsult Norge AS, Kunnskapshuset, Sæ 132, 5417 Stord, eller e-post: oyvind.skaar@multiconsult.no

Meir informasjon om planarbeidet finn du her

Kontakt oss