Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunedelplan for vatn og avløp

Oppretta: 04.05.2020 – Sist oppdatert 04.05.2020

Med heimel i §§ 11-14 i plan- og bygningslova vedtok utval for plan og miljø i møte 21 april i sak PS 15/20 å legge - Kommunedelplan for vatn og avløp - ut til offentleg ettersyn.

Høyringsperioden er frå 4. mai til 15. juni.  Eventuelle merknader vert å senda Fitjar kommune, pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no innan 15. juni.  

 

 

Sakdsokumenta finn du på lenkene under:

Sak PS 15/20

Høyringsfråsegn frå fylkesmannen, Statens Vegvesen, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning

Kommunedelplanfor avløp og vassmiljø 2020 - 2030 Fitjar kommune

Kommunedelplan for vassforsyning 2020 - 2030 Fitjar kommune

Plankart avløp og vassmilijø

Plankart vassforsyning

Kontakt oss