Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Høyringsutkast til skulebruksplan

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 22.06.2018

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 12. juni, sak PS 34/18 å leggje høyringsutkast til skulebruksplan for Fitjar kommune 2019 – 2023 ut til offentleg høyring.

Høyringsperioden er 25. juni – 17. september 2018.

Saksutgreiing i sak  PS 34/18 finn du her:

Høyringsutkastet finn du her:

Dokumenta er og tilgjengelig i kundetorget på rådhuset.

Merknader vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no, innan høyringsfristen,

Kontakt oss