Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Høyring - Ny forskrift om minsteareal for jakt på hjort.

Oppretta: 11.03.2020 – Sist oppdatert 11.03.2020

Utval for plan og miljø vedtok i møte 21.10.2019, sak PS 66/19,å starte arbeid med ny forskrift for minsteareal for jakt på hjort i Fitjar kommune.  Vedtaket er fatta med heimel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Saksutgreiinga ligg her

Høyringa ligg ute til offentleg ettersyn i fram til 30. mars 2020. 

Evnt. merknader vert å senda: Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no innan høyringsfristen 30 mars 2020.

Kontakt oss