Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Detaljregulering Årskog industriområde - offentleg ettersyn

Oppretta: 21.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Utval for plan og miljø vedtok i møte 13.06.2017 sak PS  54/17 utlegging til offentleg ettersyn av detaljregulering Årskog industriområde, PlanID 201701.  Framlegg til detaljregulering gjeld vidare utvikling av næringsområdet på land og i sjø. 

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 23.06 til 17.08. Skriftlege merknader sendast til Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. fitjar@fitjar.kommune.no 

Dokumenta finn du her:
Utleggingsvedtak sak PS 54/17
Føresegner
Planomtale

Plankart

Saksdokumenta er og tilgjengelig i kundetorget på rådhuset.

Spørsmål knytt til saka kan rettast til saksbehandlar Anne-Lise Næs Olsen. 

Kontakt oss