Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Årskog Industriområde

Oppretta: 14.03.2017 – Sist oppdatert 14.03.2017

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla at Fitjar kommune set i gang­ arbeid med reguler­ingsplan for Årskog Industriområde gnr. 69 bnr. 15 m/fl., planID 1222_201701.

Les meir

Melding om oppstart av reguleringsendring Hellandssjøen - PlanID 1222_201602

Oppretta: 03.03.2017 – Sist oppdatert 03.03.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det med dette meldt oppstart av arbeid med reguleringsendring- detaljregulering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm., Fitjar kommune.

Les meir

Kartlegging av friluftslivområde

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 20.03.2017

Kartlegging og verdisetjing av område for friluftsliv i Fitjar kommune vert  no lagt ut på høyring.

Les meir

Reguleringsendring Litla Kråko

Oppretta: 22.02.2017 – Sist oppdatert 22.02.2017

Fitjar kommune v/Utval for plan og miljø vedtok i møte 07.02.2017 i sak PS 5/17 mindre endring for del av detaljregulering for Litla Kråko med planID 1222_201103-01.

 

Les meir

Kontakt oss