Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Oversikt over kontaktinformasjon i Fitjar kommune

 

Søknadar om kommunale tenester  
Sakshandsamar 53 45 86 02 / 905 26 631
   
Koordinerande eining  
Leiande kommunefysioterapeut 53 45 85 26 / 480 77 528
Leiande helsesøster (gjeld born) 53 45 86 07 / 915 24 837
   
Sjukeheim  
Somatisk avdeling 53 45 86 20
Demensavdeling 53 45 86 21
Leiar 53 45 86 23
   
Heimebaserte tenester  
Avdelingsleiar 53 45 86 05 / 916 91 003
Vakttelefon dag/kveld 415 41 201 / 415 41 202
   
Havnahuset bu- og servicesenter  
Vakttelefon 957 78 979
   
Psykiatri  
Leiar 53 45 86 03 / 415 41 200
   
Ved trong for følgjeteneste  
Avd. leiar PU 974 66 296
   
Smittevern/TBC  
Kommunelege 1 Tore Eikeland 53 49 71 05
Kontakt oss