Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Psykisk helsevern

Oppretta: 03.11.2010 – Sist oppdatert 03.11.2010

Her følgjer ei oversikt over lokale tilbod til personar i Fitjar kommune som opplever psykiske vanskar sjølv eller hos nokon av sine næraste.

 

Kundetorget i Fitjar Kommune

Kundetorget kan hjelpa deg å få kontakt med det kommunale hjelpeapparatet.

Tlf: 53458500    

Epost: post@fitjar.kommune.no

 

Fastlegane

I Fitjar kommune er det 2 fastlegar:

Kommunelege I, Tore Eikeland: Tlf 534 97105

Kommunelege II, Legekontoret Havnahuset : Tlf 534 58610

 

Dersom du ikkje veit kven som er fastlegen din, kan du ringja 81 05 95 00 og følgja den rettleiinga du får, eller du kan gå inn på www.trygdeetaten.no .

 

Heimebaserte tenester - Psykiatrisk sjukepleie

Psykiatrisk sjukepleiar kan gje deg som slit med psykiske vannskar helsehjelp, støttesamtalar eller anna oppfølging. Du må søkja kommunen om Psykiatrisk sjukepleie.

Søknadsskjema kan du blant anna få på Havnahuset Bu- og Servicesenter.

 

Fitjar Helsestasjon

Fitjar Helsestasjon: Tlf 53 45 86 07

Her kan du i første omgang få nokon å snakka med, som eventuelt kan visa veg til vidare hjelp.

 

Her kan du lesa meir om Fitjar Helsestasjon.

 

Helsestasjon for ungdom

Her kan du få snakka med helsesøster eller jordmor, som igjen kan formidla kontakt med lege. Du kan snakka om små eller store problem. Tilbodet er gratis for ungdom frå 13 - 19 år. Du treng ikkje bestilla time.

 

Adresse: Fitjar Helsestasjon, Havnahuset

Opningstid: Kvar Måndag frå kl. 13.00 til 15.00 (stengt i skuleferiane).  

 

Her kan du lesa meir om Helsestasjon for ungdom.

 

 

Kontakt oss