Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Oppretta: 13.11.2012 – Sist oppdatert 29.04.2014

Koordinerande eining er ein stad å venda seg,  for menneske som har  trong for samordna/koordinerte tenester uavhengig av alder eller helsetilstand.

Alle kommunar og regionale helseføretak skal ha ei koordinerande eining for habiltering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 

Les meir

Kontakt oss