Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Tilsette i helsesøstertenesta i Fitjar:

Oppretta: 25.08.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

* Leiande helsesøster, Bjørg Sigrunn Kaldefoss Torvund

* Helsesøster, Kathrine Berrefjord

* Helsesøster, Linn Therese Olaussen

* Jordmor, Annbjørg Stjern Tvedt

* Skule- og helsestasjonslege, Waleed Shaie Brisam

 

Helsesøstertenesta har fordelt ansvarsområda slik:

* Leiande helsesøster: Helsestasjon 0-5 år. Reisevaksinasjon. Tverrfagleg

                                           samarbeid. Helsestasjon for ungdom. Administrasjon

                                           og leiing av helsesøstertenesta.

 

* Helsesøster II: Rimbareid barne og ungdomskule. Individuelle planar.

                              Førebyggjande psykisk helse m/ Zippys venner

                              og "Alle har en Psykisk helse". Helsestasjon for ungdom.

 

* Helsesøster III: Skulehelsetenesta på Fitjar Vidaregåande Skule 2 dagar pr veke

                               + Øvrabygda og Sælevik barneskule. 

 

* Jordmor: Svangerskapskontroll + heimebesøk. Helsestasjon for ungdom. 

Kontakt oss