Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Kommunestyret skal vedta budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 den 19.12.2018.

Rådmannen presenterer sitt framlegg til formannskapet 07.11.2018.
Utval og råd handsamar budsjettet før formannskapet gjev si innstilling til kommunestyret den 05.12.2018. Formannskapet si innstilling vert lagt på høyring i perioden 05.12.2018 - 19.12.2018.


Politisk handsaming:
Formannskap 07.11.18 - Saksframlegg
Partsbrev vedr. budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Fitjar

 

Dokument utarbeidd av administrasjon:
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Detaljbudsjett (rekneark)
Utbetring av tilhøve for brannstasjon


Uttalar:

 

Søknadar/innspel frå IKS og andre:
Søknad om kommunal støtte frå Fitjar sokn
Budsjett 2019 for Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum 
Sunnhordland interkommunale legevakt IKS - økonomiplan/kommunetilskot 2019-2022
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 

 

Stat og regjering
Fylkesmannen i Hordaland: Statsbudsjettet 2019 - kommuneopplegget
Regjeringa si nettside om statsbudsjettet 2019
Grønt hefte - Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar

Kontakt oss